Oferujemy profesjonalną pomoc w zakresie:

 • pomocy prawnej dla osób i rodzin poszkodowanych w wypadkach komunikacyjnych, wypadkach w pracy lub w drodze do i z pracy, wypadkach w gospodarstwie rolnym, wypadkach na zaniedbanych drogach i chodnikach, wypadkach w placówkach użyteczności publicznej,  błędach w sztuce medycznej,
 • likwidacji szkody osobowej nawet do 10 lat od wypadku,
 • bezpłatnej oceny zdarzenia i rozmiaru odszkodowania,
 • ponownej weryfikacji sprawy w przypadku zaniżenia bądź odmowy wypłaty odszkodowania,
 • uzyskania informacji i dokumentacji z urzędów, instytucji krajowych, szpitali itp.
 • skierowania sprawy na drogę sądową.

Odzyskujemy odszkodowania z tytułu wypadków i szkód:

 • komunikacyjnych - samochody, autokary, rowery, motocykle, piesi,
 • rzeczowych - uszkodzenie lub zniszczenie pojazdu, przewożonych rzeczy i towarów,
 • osobowych - śmierć, uszczerbek na zdrowiu, utrata dochodów, koszty leczenia i rehabilitacji,
 • majątkowych - pożary, powódź, zalania, huragany, zniszczenia, utrata lub kradzież mienia,
 • rolniczych – szkody powstałe w związku z pracami polowymi, obsługą maszyn i urządzeń, zniszczeniami plonów rolnych przez zwierzynę,
 • zaniedbania ze strony urzędów, instytucji,
 • katastrofy budowlane,
 • każdego rodzaju zdarzenia objęte ochroną ubezpieczeniową,
 • likwidacja polis posagowych,
 • wypadki zaistniałe na terenie Niemiec.

Oferujemy również SAMOCHÓD ZASTĘPCZY na czas likwidacji szkody przez Towarzystwo Ubezpieczeniowe.